محسن عظیم نژاد

محسن عظیم نژاد

مدرس دوره های فناوری اطلاعات

مشاور موسسه آموزشی کلیک

 • گواهينامه تخصصی مهندسی شبکه MCITP از شرکت مایکروسافت 942415:ID Transcript
 • گواهينامه تخصصی Office از شرکت مایکروسافت MOS
 • گواهينامه بين المللی کاربري کامپيوتر ICDL
 • گواهينامه تایيد صلاحيت تدریس Kitso از دانشگاه Aptech هند ACCP
 •  گواهينامه تایيد صلاحيت تدریس Access-MS از دانشگاه Aptech هندACCP
 • کارشناسی 
 • گواهينامه تخصصی مهندسی شبکه MCITP از شرکت مایکروسافت 942415:ID Transcript
 • گواهينامه تخصصی Office از شرکت مایکروسافت MOS
 • گواهينامه بين المللی کاربري کامپيوتر ICDL
 • گواهينامه تایيد صلاحيت تدریس Kitso از دانشگاه Aptech هند ACCP
 •  گواهينامه تایيد صلاحيت تدریس Access-MS از دانشگاه Aptech هندACCP
 • دریافت لوح زرین ستارگان IT کشور در سال 1390
 •  انتخاب در جمع برترین هاي IT، انفورماتيک و الکترونيک ایران سال 1390
 •  دریافت لوح تقدیر بعنوان مدیر برتر IT از کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامی سال 1390
 •  کسب مقام اول جهانی در مسابقات روباتيک مين یاب اتوماتيک در 2012 RoboCup سال 1391
 • برنده جایزه تعالی نخبگان کشور (ITEC2012) در سال 1391
 • گواهينامه تخصصی مهندسی شبکه MCITP از شرکت مایکروسافت 942415:ID Transcript
 • گواهينامه تخصصی Office از شرکت مایکروسافت MOS
 • گواهينامه بين المللی کاربري کامپيوتر ICDL
 • گواهينامه تایيد صلاحيت تدریس Kitso از دانشگاه Aptech هند ACCP
 •  گواهينامه تایيد صلاحيت تدریس Access-MS از دانشگاه Aptech هندACC