حمید عسکری

حمید عسکری

مدرس دوره های Malware

 • تحلیل‌گر بدافزار
 • مشاور امنیت و شبکه
 • سابقه تدریس دوره‌های شبکه و امنیت
 • فعالیت به عنوان کارشناس یکپارچه‌سازی IT 
 • عضور هیئت علمی واحد آموزش و مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف
 • حضور در سمینارهای مختلف داخلی در حوزه امنیت شبکه

 • مدیریت ICT
 • کارشناس معماری شبکه
 • کارشناس معماری امنیت
 • کارشناس معماری مراکز داده
 • متخصص ارزیابی اسیب پذیری ها 
 • مدیریت ICT
 • کارشناس معماری شبکه
 • کارشناس معماری امنیت
 • کارشناس معماری مراکز داده
 • متخصص ارزیابی آسیب پذیری ها