مهرداد فرهادی

مهرداد فرهادی

مدرس دوره های امنیت

 • مدرس دوره هاى تحليل بدافزار و فارنزيك
 • متخصص تحليل بدافزار و مهندسى معكوس با سابقه ى فعاليت ٧ سال در حوزه ى فارنزيك و رسيدگى به رخدادهاى امنيتى
 • داراى سابقه تدريس ٨ دوره آموزشى در مركز ماهر مرتبط با رخداد بدافزار استاكسنت با هدف آشنايى، مقابله و ايمن سازى براى ١٢ سازمان حساس و مرتبط با حوزه ى انرژى در سال ١٣٩٠-١٣٩١
   

 • تحلیلگر فنی
 • تحلیلگر Malware (بدافزارها)
 • متخصص واکنش به رخدادها

 

کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

Malware (بدافزارها)

 • CHFI 
 • GSM to LTE/IMS Apis 
 • LPIC 1 & 2

-