پدرام کیانمهر

پدرام کیانمهر

مدرس دوره های شبکه

 • دارای مدارک بین الملی سیسکو در حوزه Routing & Switching و Service Provider به شماره CSCO12650307
 • طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی بسترهای شبکه های LAN وWAN
 • مدرس دوره های شبکه در سازمان پلیس فتا
 • تجهیز و راه اندازی و پیکربندی و نگه داری تجهیزات سیسکو در سرور روم های شرکت سولیکو در شعبات سراسر کشور و کشور عراق

 • CCNA
 • CCNP Route
 • CCNP Switch
 • CCNP TShoot
 • CCIE Routing & Switching

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم بهره وری از دانشگاه آزاد پرند

 • CCNA
 • CCNP Route
 • CCNP Switch
 • CCNP TShoot
 • CCIE Routing & Switching
 • دارای مدرک داخلی CCIE Routing & switching  
 • دارای مدرک Security+ 
 • دارای مدرک داخلی Microsoft MCSE 2003 
 • دارای مدرک Network+ 
 • دارای مدرک CEH 
 • دارای مدرک بین المللی Cisco  Routing & Switching :       
 • CCNA [Certificate Number : CSCO12650307 ]  validate Certificate at www.cisco.com/go/verifycertificate 418900555262BNXH
 •        CCNP [Certificate Number : CSCO12650307 ]  validate Certificate at www.cisco.com/go/verifycertificate 18900555270BSAF
 • دارای مدرک بین المللی Cisco Service Provider : 
 • (Deploying Cisco Service Provider Advanced Routing ( SPADROUTE
 • (Implementing Cisco Service Provider Next-Generation Core Network Services( SPCORE 
 • (Implementing Cisco Service Provider Next-Generation Edge Network Services( SP EDGE