امیر عباس کرمی

امیر عباس کرمی

مدرس دوره های شبکه و تجارت الکترونیک

مشاور و مدرس در زمینه های شبکه های کامپیوتری - امنیت اطلاعات  - تجارت الکترونیکی-  برنامه نویسی بانک های اطلاعاتی و مدیریت و پیاده سازی و انجام پروژه های فناوری اطلاعات .
مشاوره ، تحقیق و آموزش، اجرا در زمینه هاي بازاریابی و فروش و مدیریت ، تبلیغات و  CRM  

 

 • بانکداری الکترونیک 
 • امنیت در تجارت الکترونیک 
 • مهندسی نرم افزار امن و سیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS)
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیکی و بازار یابی الکترونیکی 
 • طراحی زیر ساخت شبکه های کامپیوتری و سوييچينگ و مسيريابي CCNA 
 • بانک اطلاعاتی Sql Server
 • مایکروسافت MCSE
 • امنیت اطلاعات 

كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيكي

 • بانکداری الکترونیک 
 • امنیت در تجارت الکترونیک 
 • مهندسی نرم افزار امن و سیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS)
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیکی و بازار یابی الکترونیکی 
 • طراحی زیر ساخت شبکه های کامپیوتری و سوييچينگ و مسيريابي CCNA 
 • بانک اطلاعاتی Sql Server
 • مایکروسافت MCSE
 • امنیت اطلاعات