محمد سیفی

محمد سیفی

مدرس دوره های امنیت و شبکه

 • مشاور مورد تایید سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران (شبکه و اینترنت- سخت افزار و مشاوره زیرساخت)
 • حضور در پروژه های کلان در سطح ملی کسب مدرک بین المللی مایکروسافت (MCITP)
 • سابقه فعالیت بالای 5 سال در حوزه امنیت
 • سابقه فعالیت بالای 6 سال در حوزه شبکه
 • تدریس دوره های شبکه و امنیت از سال 1386
 • حضور و ارائه مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی

 •  سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
 • ارزیابی مخاطرات امنیتی و آزمون نفوذ (Penetration Testing)
 • امن سازی (Hardening)
 • مرکزعملیات امنیت (SOC)
 • رسیدگی به رخدادهای امنیتی فاوا (CSIRT)
 • فورنسیک و تحلیل ادله دیجیتال (Forensic)

کارشناسي ارشد با گرايش شبکه هاي کامپيوتري و امنيت اطلاعات(Computer Network & Information Security) در دانشگاه صنعتی جواهرلعل نهرو (JNTU) در شهر حيدرآباد کشور هندوستان (2011-2010)

 •  سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
 • ارزیابی مخاطرات امنیتی و آزمون نفوذ (Penetration Testing)
 • امن سازی (Hardening)
 • مرکزعملیات امنیت (SOC)
 • رسیدگی به رخدادهای امنیتی فاوا (CSIRT)
 • فورنسیک و تحلیل ادله دیجیتال (Forensic)
 • دوره حقوق سایبری
 • دوره PWK
 • دوره SANS 504
 • دوره ECIH
 • دوره CHFI
 • دوره GSM Technology
 • دوره CCNA Security
 • دوره Certified Ethical Hackers
 • دوره CCNA در موسسه NETMETRIC هندوستان
 • دوره های Linux در موسسه MIST) RedHat Authorized Center هندوستان)
 •  RHCSA1
 • RHCSA2 
 • RHCE 
 • RHCSS
 • دوره MCITP در موسسه NETMETRIC هندوستان
 • دورهLinux Administrator در موسسه APTECH هندوستان
 • دوره Advanced Linux در موسسه ZOOM Technologies هندوستان
 • دوره Ethical Hacking در موسسه NETMETRIC هندوستان
 • دوره Ethical Hacking and Wireless Security در موسسه Cycops هندوستان