حسین  احمدی

حسین احمدی

مدرس رسمی آکادمی بین المللی سیسکو

  • مشاوره در طراحی، پیاده سازی و امن سازی شبکه های کامپیوتری

امنیت و شبکه

دکترای فناوری اطلاعات

امنیت و شبکه

GSM, 3G, EPS, EPC, SDN, NFV

CCENT, CCNA R&S, CCNP R&S, CCNA Sec, CCNP Sec, CCNA SP, CCNP SP

Cyber Security, Security+, CEH, FortiNet, Juniper

MCSE, MCITP, LPIC

مدرس رسمی آکادمی بین المللی سیسکو (Cisco Networking Academy)