زهره رشاد

زهره رشاد

مدرس دوره های مدیریت

مدیر و مدرس دوره های مدیریت عمومی

 • مهارت های حل مساله
 • کارگاه مثبت اندیشی در نسل امروز
 • دوره های رفتارهای سازمانی و تعاملات فرهنگی
 • کارگاه مدیریت زمان
 •  کارگاه تفکر خلاق
 • کارگاه تفکر نقادانه
 • کارگاه مهارتهای ارتباطی و مهارت های مدیریت رابطه
 • برگزاری اموزش فنون مذاکره
 • کارشناسی فلسفه دانشگاه شهید مطهری  تهران
 •  کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه پیام نور
 • قبولی در رشته فلسفه دین و انصراف از دکتری در سال 88
 • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات  IT – دانشگاه جامع علمی کاربردی
 1. هنرستان سوره  1از سال 80 تا 88
 2. هنرستان سوره 2 از سال 83 تا 85
 3. دبیرستان فرزانگان سال 89-90
 4. دانشگاه سوره از سال 88 تا 92
 5. مدرس در مرکز علمی کاربردی 38 از سال 88 تاکنون
 6. مدرس در مرکز علمی کاربردی هادی از 88 تا 96
 7. مدرس در دانشگاه پیام نور 88تا 92
 8. مدرس در واحد علمی کاربردی49 از 95تا کنون
 9. عضویت در پژوهشگاه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
 10. عضویت در انجمن  فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
 11. مدرس در دانشکده مخابرات از سال 96-97تا کنون