مشتریان کلیک

موسسه آموزشی کلیک پرو وابسته به شرکت مهندسی اوژن تدبیر پارس، تاکنون توانسته است دوره های سازمانی را با موفقیت برگزار نماید. دوره های سازمانی برگزار شده عموما شامل دوره های امنیت می باشند، هرچند که حسب نیاز سازمان های محترم دوره های شبکه و مدیریتی نیز ارائه شده اند. در ادامه به برخی از این مشتریان اشاره می شود.

برخی از مشتریان ما

  • شرکت فناوران توسعه امن ناجی
  • شرکت پایانه‌های نفتی ایران
  • گروه خودروسازی سایپا