کلیک فرایدی "Click Friday"

امروزه اکثر دانشجویان در کنار آموزش و ارتقاء سطح تحصیلی، بدنبال یک منبع درآمد مناسب با دوران تحصیل هستند. از طرفی شرکت های حوزه فناوری اطلاعات درخواست های مختلفی مبنی بر نیاز به نیروی متخصص و کارآزموده دارند.
مشاوره شغلی - تحصیلی فرآیندی است که دانشجو با بازار کار و فرصت های شغلی آشنا می گردد. در این مشاوره، مسیر راه آموزش برای دانشجو ترسیم می شود.
در این رویداد، ابتدا موقعیت های شغلی حوزه فناوری اطلاعات معرفی و ارائه می گردند. سپس برای رسیدن به شغل مناسب، مشاوره و راهنمایی متخصصین فعال در صنعت و بازار کار، ارائه می گردد.
از این رو موسسه کلیک پرو با برگزاری این رویداد و در اختیار گذاشتن نکات و تجربیات بازار کار فناوری اطلاعات نیازهای نیروی آماده به کار و همچنین کارفرمایان جویای نیروی کار را پوشش می دهد.

در این رویداد، افراد با موارد زیر آشنا می شوند:

  • مشاغل فناوری اطلاعات
  • شرکت های فناوری اطلاعات
  • دوره های آموزشی و مسیر راه فناوری اطلاعات
  • فرصت های شغلی
  • فرآیند ورود به بازار فناوری اطلاعات

مخاطبین: دانشجویان و فارغ التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات، علاقه مندان به مشاغل حوزه فناوری اطلاعات

نظرات شما: 1 امتیازبرای ثبت نظر یا سوال خود ابتدا وارد شوید.