CompTIA

موسسه CompTIA

 

مجمع فناوری صنعتی رایانه‌ای (CompTIA) مؤسسه‌ای پیشگام در حوزه فناوری در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود. برنامه‌های بی‌نظیر این مؤسسه ضمن تعیین استانداردهای صنعتی، توسعه مهارت‌ها و تولید روزانه دانش را به همراه دارند. همچنین CompTIA  اقدام به ارائه گواهینامه‌های حرفه‌ای حوزه فناوری اطلاعات در بیش از 120 کشور کرده است. این سازمان با پیگیری روندها و تغییرات صنعت فناوری اطلاعات، سالانه بیش از 50 مقاله مطالعاتی منتشر می‌کند. از زمان تأسیس این مؤسسه، بیش از 2.2 میلیون نفر گواهینامه‌های حرفه‌ای CompTIA را دریافت کرده‌اند.