Web Programming

برنامه‌نویسی وب به نوشتن و کدنویسی در توسعه وب اشاره دارد که شامل اسکریپت‌نویسی و امنیت سمت کاربر و سرور است. برنامه‌نویسی وب با برنامه‌نویسی صرف تفاوت دارد و نیازمند دانش میان‌رشته‌ای در زمینه برنامه‌های کاربردی، اسکریپت‌نویسی سرور و فناوری پایگاه داده است.

برآورد می‌شود که استخدام توسعه‌دهندگان وب از سال 2016 تا 2026، حدود 15 درصد رشد داشته باشد و این، به مراتب از میانگین رشد همه مشاغل دیگر بیشتر خواهد بود. این درصد افزایش تقاضا به واسطه رشد روزافزون محبوبیت دستگاه‌های سیار و تجارت الکترونیک ایجاد خواهد شد.