LPI

(LPI(Linux Professional Institute

موسسه حرفه ای لینوکس (LPI) یک موسسه غیرانتفاعی کانادایی در زمینه ارائه آموزش های تخصصی و صدور گواهینامه های بین المللی لینوکس می باشد که در 25 اکتبر سال 1999 تاسیس شد. مباحث آموزشی LPI به هیج نسخه خاصی تعلق نداشته و تمامی نسخه های لینوکس را در بر میگیرد، بنابراین فراگیران در این دوره ها با انواع توزیع های لینوکس آشنا می شوند.

موسسه LPI مدارک تخصصی لینوکس خود را با عنوان LPIC پس از کسب آزمون های لازم از دانشجویان صادر می کند. این مدارک در سه سطح که اختصارا  LPIC-1، LPIC-2 و LPIC-3 نامیده می شوند، ارائه می کند. مدرک LPIC-1 که Junior Level Administration  نام دارد، ابتدایی ترین مدرک این موسسه، سپس مدرک LPIC-2 که Advanced  Level Administration  نامیده می شود، قرار گرفته و در نهایت مدارک LPIC-3 که Senior Level Administration نامیده می شود، بالاترین مدرک تخصصی این موسسه محسوب می شود. مدرک LPIC-3 دوره های و گرایش های متفاوتی دارد که فراگیران حسب نیاز خود می توانند انتخاب نمایند.