کارگاه بررسی تحلیلی صورت های مالی

Analyzing financial statements

امروزه بسیاری از افراد حتی حرفه ای ها به دنبال درک بهتر روابط بین اجزای صورتهای مالی هستند. این روابط از آن حیث اهمیت دارد که می تواند علاوه بر افزایش فهم از محتوای صورتهای مالی، آثار و تبعات آتی افشای اطلاعات در بخش های مختلف صورتهای مالی را از جنبه های قانونی و اقتصادی برایشان آشکارترنماید
کارگاه بررسی تحلیلی صورت های مالی Analyzing financial statements

چه کسانی به این دوره نیاز دارند؟

• کارکنان بخش مالی
• مدیران و کارشناسان مالی
• کارشناسان حسابداری

دوره در یک نگاه:

عنوان فارسی
انواع صورتهای مالی
طبقات صورتهای مالی مختلف
روابط بین طبقات و اقلام صورتهای مالی،
نکات ویژه مرتبط با اقلام و طبقات و تاثیر افشای رویدادهای خاص در یادداشتهای همراه صورتهای مالی از منظر استفاده کنندگان

مشخصات کلی دوره:

داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 3 سال سابقه کار


نظرات شما: 1 امتیازبرای ثبت نظر یا سوال خود ابتدا وارد شوید.