دوره نرم افزارهای مالیاتی

Tax software

امروزه تهیه و تکمیل اظهارنامه مالیاتی برای مشاغل مختلف به صورت الکترونیکی و از طریق نرم ‎افزارهای متعددی صورت می ‎گیرد که توسط سازمان امور مالیاتی طراحی و تعبیه می ‎شود. این دوره مورد مخاطب تمامی حسابداران و کسانی است که با تهیه اظهارنامه مالیاتی خود یا سازمان متبوع سروکار دارند. دوره نرم ‎افزارهای مالیاتی زمینه ساز ارتقای مهارت این افراد در آماده‎سازی و تکمیل اظهارنامه می ‎شود.
دوره نرم افزارهای مالیاتی Tax software

دوره در یک نگاه:

عنوان فارسی
آشنایی با نرم افزارهای مورد استفاده جهت انجام تکالیف قانونی مالیاتی از قبیل: نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه های مالیاتی (ماده 110)
نحوه ثبت نام در نظام مالیاتی و دریافت شماره اقتصادی
نحوه ارسال معاملات فصلی (ماده 169)
نحوه تکمیل و ارسال لیست حقوق (ماده 86)
نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
نرم افزارهای مورد تأیید طبق آئین نامه تحریر دفاتر (ماده 95)
فاکتورهای فروش مورد تأیید (دستورالعمل صدور صورتحساب)

صندوق مکانیزه فروش و اشخاص ملزم به استفاده از آن، سامانه برخط معاملات

مشخصات کلی دوره:

داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 2 سال سابقه کار

جزوات و اسلایدهای استاد


نظرات شما: 1 امتیازبرای ثبت نظر یا سوال خود ابتدا وارد شوید.