دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

VAT rules

مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات‎هایی است که افراد و سازمان‎ها ملزم به پرداخت آن هستند. تمامی حسابداران و کسانی که با محاسبه این نوع مالیات سروکار دارند، می‎توانند مخاطبان این دوره باشند. این دوره با مروری بر مفهوم این مالیات و محاسبه آن مطابق با آخرین بخشنامه‎ها، زوایای آن را مورد بررسی قرار می‎دهد.
دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده VAT rules

دوره در یک نگاه:

عنوان فارسی
تعریف مالیات بر ارزش افزوده و روش‎های اجرای آن،
بررسی مفاهیم و کلیات مالیات بر ارزش افزوده،
بررسی قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، بررسی آخرین بخشنامه‎ها،
مصوبات با اهمیت و تبصره‎ها در مالیات بر ارزش افزوده
بررسی موارد خاص در مالیات بر ارزش افزوده
نگاهی جامع به روش‎های حسابرسی و موارد خاص در مالیات بر ارزش افزوده بازرگانی

نظرات شما: 1 امتیازبرای ثبت نظر یا سوال خود ابتدا وارد شوید.