تقویم آموزشی

دوره تاریخ شروع دوره طول دوره روزهای کلاس ساعات کلاس محل برگزاری
برنامه نویسی
دوره تحلیل و جمع‌آوری اطلاعات آشکار- اوسینت (SEC487) 1398/03/30 48 پنجشنبه جمعه 14 الی 18 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره راهبری سیستم لینوکس (LPIC-1) 1398/04/16 54 روزهای فرد 14الی 18 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره تحلیل و جمع‌آوری اطلاعات آشکار- اوسینت (SEC487) 1398/04/22 48 روزهای زوج 16 الی 20 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره مربیگری برنامه نویسی اسکرچ (Scratch) 1398/04/27 20 پنجشنبه جمعه 9 الی 19 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
شبکه
دوره مقدماتی شبکه (+Network) 1398/03/25 32 روزهای زوج 14 الی 18 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
کارشناس شبکه سیسکو (CCNA) 1398/04/09 60 یکشنبه سه شنبه 16 الی 20 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
امنیت
دوره نفوذگر قانونمند (CEH V10) 1398/03/23 32 پنجشنبه جمعه 15 الی 19 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره نفوذگر قانونمند (CEH V10) 1398/03/25 32 روزهای زوج 14 الی 18 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره مقدماتی امنیت شبکه و اطلاعات (+SEC) 1398/03/30 32 پنجشنبه جمعه 14 الی 20 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره مقدماتی امنیت شبکه و اطلاعات (+SEC) 1398/04/02 32 یکشنبه سه شنبه 16 الی 20 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره مقدماتی تحلیل بدافزارها (IMA) 1398/04/03 30 دوشنبه چهارشنبه 14 الی 18 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام