تقویم آموزشی

دوره تاریخ شروع دوره طول دوره روزهای کلاس ساعات کلاس محل برگزاری
برنامه نویسی
دوره مدیر ارشد امنیت اطلاعات (CCISO) 1398/09/02 40 روزهای زوج 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره راهبری سیستم لینوکس (LPIC-1) 1398/09/04 54 دوشنبه چهارشنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره برنامه‌نویس امن جاوا (ECSP (Java)) 1398/09/10 24 یکشنبه سه شنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره امن‌سازی زیرساخت ویندوز (CAST616) 1398/09/16 24 روزهای زوج 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره تحلیل و جمع‌آوری اطلاعات آشکار- اوسینت (SEC487) 1398/09/18 48 دوشنبه چهارشنبه 9 الی 17 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
امنیت
ابزارها، تکنیک‌ها و اکسپلویت‌های نفوذگرها و مدیریت رخداد (SEC504) 1398/09/03 48 روزهای فرد 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره نفوذگر قانونمند (CEH V10) 1398/09/09 32 روزهای زوج 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره کارشناس بازرسی فورنسیک نفوذهای رایانه‌ای (CHFI) 1398/09/17 40 روزهای فرد 9 الی 17 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره تست نفوذپذیری با کالی لینوکس (PWK) 1398/09/21 32 پنجشنبه جمعه 9 الی 17 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
برنامه نويسي بلاكچين بر مبناي اتريوم (Ethereum) 1398/09/21 24 چهارشنبه پنجشنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره ارز رمزپایه (Crypto-Currency) 1398/09/25 8 دوشنبه 9 الی 17 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام