تقویم آموزشی

دوره تاریخ شروع دوره طول دوره روزهای کلاس ساعات کلاس
برنامه نویسی
دوره برنامه نویسی وب Basic Web Programming (HTML) 1398/01/05 32 دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه 9 الی 17 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره برنامه‌نویسی پایتون (python) 1398/01/06 42 سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه 9 الی 17 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره راهبری سیستم لینوکس (LPIC-1) 1398/01/10 54 شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه روزهای زوج 9 الی 17 اطلاعات بیشتر ثبت نام
شبکه
کارشناس شبکه سیسکو (CCNA) 1397/11/02 60 یکشنبه سه شنبه 16 الی 20 اطلاعات بیشتر ثبت نام
کارشناس حرفه ای شبکه سیسکو (CCNP Pack) 1397/11/13 120 روزهای فرد 17 الی 20 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره مقدماتی شبکه (+Network) 1398/01/05 32 دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه 9 الی 17 اطلاعات بیشتر ثبت نام
کارشناس شبکه سیسکو (CCNA) 1398/01/09 60 شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه جمعه 9 الی 17 اطلاعات بیشتر ثبت نام
امنیت
دوره مقدماتی امنیت شبکه و اطلاعات (+SEC) 1397/11/21 32 یکشنبه سه شنبه 16 الی 20 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره مقدماتی تحلیل بدافزارها (IMA) 1397/12/02 30 پنجشنبه جمعه 14 الی 18 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره تست نفوذپذیری با کالی لینوکس (PWK) 1397/12/06 32 روزهای زوج 16 الی 20 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره مقدماتی امنیت شبکه و اطلاعات (+SEC) 1397/12/09 32 پنجشنبه جمعه 9 الی 17 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره نفوذگر قانونمند (CEH V10) 1398/01/05 32 دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه 9 الی 17 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره نفوذگر قانونمند (CEH V10) 1398/01/22 32 پنجشنبه جمعه 15 الی 19 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره کارشناس بازرسی فورنسیک نفوذهای رایانه‌ای (CHFI) 1398/01/24 40 روزهای زوج 16 الی 20 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره فورنسیک پیشرفته بدافزارها (AMF) 1398/01/29 35 پنجشنبه جمعه 15 الی 19 اطلاعات بیشتر ثبت نام