تقویم آموزشی

دوره تاریخ شروع دوره طول دوره روزهای کلاس ساعات کلاس
برنامه نویسی
دوره تحلیل و جمع‌آوری اطلاعات آشکار- اوسینت (SEC487) 1398/01/24 48 روزهای زوج 16 الی 20 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره برنامه نویسی وب Basic Web Programming (HTML) 1398/02/14 32 روزهای زوج 16 الی 20 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره راهبری سیستم لینوکس (LPIC-1) 1398/02/15 54 روزهای فرد 14الی 18 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره برنامه‌نویسی پایتون (python) 1398/02/17 42 روزهای فرد 16الی 20 اطلاعات بیشتر ثبت نام
شبکه
دوره مقدماتی شبکه (+Network) 1398/01/24 32 روزهای زوج 14 الی 18 اطلاعات بیشتر ثبت نام
کارشناس شبکه سیسکو (CCNA) 1398/01/31 60 روزهای زوج 16 الی 20 اطلاعات بیشتر ثبت نام
کارشناس حرفه ای شبکه سیسکو (CCNP Pack) 1398/02/07 120 روزهای فرد 17 الی 21 اطلاعات بیشتر ثبت نام
کارشناس شبکه سیسکو (CCNA) 1398/02/08 60 یکشنبه سه شنبه 16 الی 20 اطلاعات بیشتر ثبت نام
امنیت
دوره نفوذگر قانونمند (CEH V10) 1398/01/22 32 پنجشنبه جمعه 15 الی 19 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره کارشناس بازرسی فورنسیک نفوذهای رایانه‌ای (CHFI) 1398/01/24 40 روزهای زوج 16 الی 20 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره نفوذگر قانونمند (CEH V10) 1398/02/02 32 روزهای زوج 14 الی 18 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره مقدماتی امنیت شبکه و اطلاعات (+SEC) 1398/02/03 32 یکشنبه سه شنبه 16 الی 20 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره مقدماتی امنیت شبکه و اطلاعات (+SEC) 1398/02/04 32 پنجشنبه جمعه 14 الی 20 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره مقدماتی تحلیل بدافزارها (IMA) 1398/02/19 30 پنجشنبه جمعه 14 الی 18 اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره فورنسیک پیشرفته بدافزارها (AMF) 1398/02/25 35 پنجشنبه جمعه 16 الی 20 اطلاعات بیشتر ثبت نام