تقویم آموزشی

دوره تاریخ شروع دوره طول دوره روزهای کلاس ساعات کلاس محل برگزاری
برنامه نویسی
دوره برنامه‌نویس امن جاوا (ECSP (Java)) 1398/07/15 24 دوشنبه چهارشنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره امن‌سازی زیرساخت ویندوز (CAST616) 1398/07/18 24 پنجشنبه جمعه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره راهبری سیستم لینوکس (LPIC-1) 1398/07/21 54 یکشنبه سه شنبه 8 الی 12 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
رسیدگی به رخدادهای امنیتی (ECIH) 1398/08/18 20 روزهای زوج 9 الی 17 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
آموزش بهینه سازی موتورهای جستجو (سئو) (ٍُSEO) 1398/08/23 8 پنجشنبه 9 الی 17 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
اکسل پیشرفته (Advanced Excel) 1398/08/26 8 یکشنبه سه شنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره مربیگری برنامه نویسی اسکرچ (Scratch) 1398/08/30 20 پنجشنبه 9 الی 14 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره مدیر ارشد امنیت اطلاعات (CCISO) 1398/09/02 40 روزهای زوج 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره راهبری سیستم لینوکس (LPIC-1) 1398/09/04 54 دوشنبه چهارشنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره فشرده مربیگری برنامه نویسی اسکرچ (Scratch) 1398/09/07 20 پنجشنبه جمعه 9 الی 19 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره برنامه‌نویس امن جاوا (ECSP (Java)) 1398/09/10 24 یکشنبه سه شنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
رسیدگی به رخدادهای امنیتی (ECIH) 1398/09/11 20 روزهای زوج 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره امن‌سازی زیرساخت ویندوز (CAST616) 1398/09/16 24 روزهای زوج 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره تحلیل و جمع‌آوری اطلاعات آشکار- اوسینت (SEC487) 1398/09/18 48 دوشنبه چهارشنبه 9 الی 17 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
شبکه
دوره کاربردی شبکه (+Network) 1398/08/01 32 روزهای زوج 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
کارشناس شبکه سیسکو (CCNA) 1398/08/12 60 یکشنبه سه شنبه جمعه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره کاربردی شبکه (+Network) 1398/08/23 32 پنجشنبه جمعه 9 الی 17 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره کاربردی شبکه (+Network) 1398/09/02 32 روزهای زوج 8 الی 12 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره کاربردی شبکه (+Network) 1398/09/14 32 پنجشنبه جمعه 9 الی 17 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
امنیت
دوره مقدماتی امنیت شبکه و اطلاعات (+SEC) 1398/07/02 32 یکشنبه سه شنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره برنامه‌نویسی امن (Secure Programming) 1398/07/09 40 یکشنبه سه شنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره مقدماتی تحلیل بدافزارها (IMA) 1398/07/14 30 یکشنبه سه شنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره دفاع از شبکه (CND) 1398/07/15 40 دوشنبه چهارشنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره تست نفوذپذیری با کالی لینوکس (PWK) 1398/07/16 32 یکشنبه سه شنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره مقدماتی متخصص امنیت (ECSS) 1398/07/22 40 دوشنبه چهارشنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره مقدماتی امنیت شبکه و اطلاعات (+SEC) 1398/08/04 32 روزهای زوج 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره نفوذگر قانونمند (CEH V10) 1398/08/09 32 پنجشنبه جمعه 9 الی 17 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره کارشناس بازرسی فورنسیک نفوذهای رایانه‌ای (CHFI) 1398/08/11 40 روزهای زوج 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
آگاهی رسانی امنیت سایبری ویژه مدیران (Cyber Security Awareness for Manager) 1398/08/20 4 یکشنبه سه شنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره نفوذگر قانونمند (CEH V10) 1398/08/25 32 روزهای زوج 9 الی 17 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره ارز رمزپایه (Crypto-Currency) 1398/08/27 8 دوشنبه چهارشنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
ابزارها، تکنیک‌ها و اکسپلویت‌های نفوذگرها و مدیریت رخداد (SEC504) 1398/09/03 48 روزهای فرد 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره نفوذگر قانونمند (CEH V10) 1398/09/09 32 روزهای زوج 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
آگاهی رسانی امنیت سایبری ویژه کارکنان (Cyber Security) 1398/09/13 12 دوشنبه چهارشنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
معماري و راه حل هاي بلاكچين (Architecture Blockchain) 1398/09/13 16 چهارشنبه پنجشنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره کارشناس بازرسی فورنسیک نفوذهای رایانه‌ای (CHFI) 1398/09/17 40 روزهای فرد 9 الی 17 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره تست نفوذپذیری با کالی لینوکس (PWK) 1398/09/21 32 پنجشنبه جمعه 9 الی 17 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
برنامه نويسي بلاكچين بر مبناي اتريوم (Ethereum) 1398/09/21 24 چهارشنبه پنجشنبه 9 الی 13 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
دوره ارز رمزپایه (Crypto-Currency) 1398/09/25 8 دوشنبه 9 الی 17 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام
مدیریت
دوره مقدمه‌ای بر الزامات ISO 27001:2013 (ISO 27001) 1398/08/20 8 دوشنبه 9 الی 17 شرکت مهندسی اوژن اطلاعات بیشتر ثبت نام